Marcatge CE per la fusta massissa estructural Imprimeix

Escrit del Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural al president de la Confederació Catalana de la Fusta en relació al marcatge CE de la fusta massissa estructural.

<Accés a l'escrit>