Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2011: anàlisi sectorial fusta i moble PDF Imprimeix Correu electrònic

L'informe anual sobre la indústria a Cataluny publica l'estatus i l'evolució del sector fusta i moble a Catalunya, durant l'any 2011. Al final de l'informe es fa referència a la Confederació Catalana de la Fusta.

 

 


 

 

Com a resum de la part de l'informe dedicada al sector fusta i moble català, que us podeu descarregar a l'enllaç de més abaix, esmentar que el nombre d'empreses es va reduir en un 9,6% i l'ocupació en un 9,2%.

 

Pel que fa a la producció industrial, en el subsector fusta va disminuir un 7,3% i un 7% en el subsector moble.

 

En quant a les importacions, van baixar un 10,4%. En canvi, les empreses catalanes van aconseguir aumentar les exportacions en un 8,7%. Aquesta dada és molt positiva si es tenen en compte les disminucions en anys anteriors (14% l'any 2010).

 

{Accés a l'informe del sector fusta i moble català 2011}