CENFIM forma en Cadena de Custòdia a treballadors del sector del moble PDF Imprimeix Correu electrònic

El projecte, dintre del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad, té per objectiu generar i millorar l’ocupació, augmentant les competències i la qualificació dels treballadors, impulsant la sostenibilitat de les activitats econòmiques

 

 


 

Projecte IMCAMU

El projecte, de nom “Implantación de la Cadena de Custodia para el sector del mueble – IMCAMU”, promourà un canvi cap a una activitat més sostenible a les empreses del sector de la fusta i moble, per reduir l’impacte ambiental generat por les seves activitats mitjançant la formació dels treballadors del sector fusta i moble.

 

La Cadena de Custòdia és la ruta seguida per la fusta fins a la producció del moble de forma que qualsevol consumidor pugui tenir la certesa de que la fusta que forma part del moble procedeix d’una gestió forestal sostenible i s’ha respectat durant el procés de fabricació d’acord amb uns estàndards.

 

Des de CENFIM es desenvoluparan una sèrie d’accions formatives i d’assessorament a les comunitats autònomes d’Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa, Illes Balears i Catalunya i que consistiran en:

  • Cursos presencials amb una introducció als sistemes de cadena de custòdia. Aquests cursos introduiran als alumnes en la temàtica de la cadena de custòdia i els conscienciaran sobre la importància de dur a terme una activitat més sostenible que repercuteixi al medi ambient i a l’empresa   -  [Accés a les inscripcions als cursos presencials]
  • Cursos a distància per a la implantació dels sistemes de cadena de custòdia que consisteixen en capacitar als treballadors del sector de la fusta i el moble per a l’obtenció i gestió de la certificació de la cadena de custòdia  -  [Accés a les inscripcions als cursos a distància]
  • Assessorament personalitzat per a empreses, dirigit a ajudar-les a començar el procés de certificació. Consistirà en reunions presencials i/o per videoconferència, per resoldre els dubtes que els treballadors de les empreses tinguin abans de començar amb la certificació.

 

Altres accions a dur a terme dintre del projecte són:

  • Edició i publicació d’una “Guía de implantación de la cadena de custodia para el sector madera y mueble”, que serà una eina de recolzament a la certificació, de fàcil seguiment, on es trobarà la informació necessària per a resoldre els possibles dubtes sorgits durant el procés d’implantació
  • Posada en marxa d’una web del projecte sobre la certificació de la cadena de custòdia a empreses de fabricació de productes de fusta i mobles que actuarà com a punt d’informació bàsica sobre cadena de custòdia, instrument de difusió i informació sobre les accions pels destinataris i eina per a l’accés i seguiment de les accions del projecte

 

Els destinataris de les accions seran principalment treballadors d’empreses del sector de l’hàbitat i professionals independent: gerents i personal amb capacitat de decisió dins del seu àmbit específic de treball (especialment responsables d’àrees com compres, magatzem i producció) que puguin provocar un canvi en l’empresa cap a una activitat més responsable i sostenible, i qualsevol altre treballador interessat en desenvolupar productes de menor impacte ambiental. També hi ha un percentatge de places disponibles per aturats.

 

Totes les accions són gratuïtes i estan cofinançades pel Fons Social Europeu.

 

[Més informació]